top

Transpersoonlijke Traumatherapie

Algemeen wordt aangenomen dat onverwerkte trauma’s een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van psychische en psychiatrische problemen. Toch wordt bij de behandeling hiervan over het algemeen weinig aandacht besteed aan traumaverwerking. De reden daarvoor is de gebrekkige effectiviteit van de beschikbare behandelvormen en de angst om kwetsbare mensen nog verder uit balans te brengen.

Om Transpersoonlijke Traumatherapie te begrijpen kun je het, als metafoor, vergelijken met een zorgzame moeder die een huilend kind troost. Dit is de meest basale vorm van traumaverwerking.

Bij Transpersoonlijke Traumatherapie wordt dit proces verinnerlijkt:
De moeder wordt gevormd door de 'kalme waarnemer' die we kennen van Mindfulness meditatie. Het innerlijke trauma dat we willen helen is als het huilende kind. In de therapie ontfermt de kalme waarnemer zich vervolgens, als een zorgzame moeder, over het trauma waardoor dit wordt opgelost. De kalmte van de moeder maakt het daarbij mogelijk ook te werken met ernstige verstoringen bij kwetsbare mensen.

Met behulp van Transpersoonlijke Traumatherapie zijn de achterliggende trauma's dikwijls wel effectief te behandelen, voor zover de patiënt voldoende helder van geest is en gemotiveerd is aan de therapie mee te werken.

(folder Transpersoonlijke Traumatherapie)

HOME

Traumatherapie

Chronische stress

 

Over mijzelf
Tarieven
Bereikbaarheid
Contact

Publicaties

Cliënten aan het woorddrs. ing. Kees Aaldijk
Psycholoog
Ereprijsstraat 69
3765 AD Soest
tel. 06 142 742 93

  © 2009 Integralepsy.nl sitebouw JDB.nl